Yançeng Týanere hoş geldiňiz

ÖNÜMLER

BIZ hakda

Kompaniýanyň tertibi

    img hakda

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Yancheng Tianer Machinery Co., Ltd.”, sary deňziň ajaýyp kenarlarynda we ajaýyp ýerlerde ýerleşýär Dafeng milu sugun goraghanasynyň anklawlary, Şanhaý sebiti, iri we orta senagat seýilgähi, 10 ýyldan gowrak kompaniýa gysylan howany arassalaýjy enjamlara we howa kompressor esbaplaryna gözleg we milli ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi we satuwy bolmagy maksat edinýär.

Habarlar

Iň soňky habarlar

Iň soňky habarlar

Günüň ösüşiniň giňelmegi bilen, biz marka şäherini, satuw we hyzmat gurşawyny döretmek üçin iri şäherlerde.

Howa kompressoryny çalyşmagyň iň amatly wagty haçan?
Howa kompressory zerur önümçilik guraly, bir gezek ýapylsa önümçiligiň ýitmegine sebäp bolar, nädip çalşyp bolar ...
Howa kompressoryny ulanmakda on mesele
1. Howa kompressorynyň iş gurşawy arassa we gurak bolmaly.Howa saklaýyş tanky ...